Pleinsport - vrijdag, 04 april

Sinds een aantal weken is op brede school Kaskade "Pleinsport" van start gegaan. Door de combinatiefunctionaris wordt een keer per week een sportactiviteit aangeboden aan de kinderen van de tussenschoolse opvang. De sportactiviteit vindt op het buitenplein van Kaskade plaats. Door elke week een andere activiteit aan te bieden wordt de sportbeleving bij de kinderen vergroot. En door een activiteit aan te bieden, die ze ook zelfstandig kunnen uitvoeren worden de kinderen geprikkeld om het spel ook op andere momenten te spelen.
 

Het doel van pleinsport op brede school Kaskade is om kinderen tijdens de tussenschoolse opvang kennis te laten maken met verschillende sporten op het schoolplein, waardoor meer (structureel jaar rond) sportaanbod ontstaat in en om de brede school. Een ander doel is, dat kinderen ook op andere dagen het spel/sport spelen, die tijdens het pleinsport half uurtje aangeboden is en de kinderen daardoor (nog)
meer gaan bewegen. Enige voordelen op een rij:

  • Kinderen zijn tijdens de overblijf actief bezig en kunnen hun energie kwijt tijdens het sporten
  • Beweging is goed voor het cognitief leren, kinderen kunnen hun energie kwijt om vervolgens met een opgeruimd hoofd weer in de klas te zitten.
  • Door gerichte activiteiten aan te bieden is er minder kans op opstootjes tussen de leerlingen onderling
  • Kinderen leren door te sporten met elkaar samen te werken en elkaar te respecteren.
  • De sport en spel beleving wordt bij de kinderen door Pleinsport vergroot.

We hopen de komende maanden de frequentie van Pleinsport te vergroten. De start is alvast een succes. Met gezonde rode wangen en twinkelende ogen komen de kinderen na de tussenschoolse opvang weer de brede school binnen om aan onderwijsprogramma van de Kiem te beginnen.