Centrum voor kindercoaching

Soms hebben kinderen een extra steuntje in de rug nodig!

• Op emotioneel gebied zoals omgaan met onzekerheid, boosheid, verdriet of (faal)angst.

• Op sociaal gebied zoals positief omgaan met leeftijdsgenootjes of opkomen voor jezelf.

• Op leergebied zoals moeite met lezen, spelling of rekenen.

Het Centrum voor Kindercoaching helpt kinderen van 5-12 jaar bij het vinden van een handige(r) aanpak. Er wordt gewerkt vanuit de sterke kanten van het kind en er is ruimte voor een persoonlijke benadering. Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en inzicht in hun gedrag.

Een kindercoach gaat uit van een speelse en praktische benadering. Het kind wordt gevraagd actief mee te werken aan het zoeken van oplossingen en het opbouwen van nieuwe vaardigheden. Kinderen leren welke mogelijkheden zij zelf in zich dragen om met (moeilijke) situaties om te gaan.

Het Centrum voor Kindercoaching werkt oplossingsgericht en helpt kinderen bij het ontdekken van hun kracht en kwaliteiten. Dit bevordert een positief zelfbeeld. Naast individuele coaching zijn er ook trainingen mogelijk in groepsverband. Voor meer informatie klik hier 

Fotogalerij