Gamebus - vrijdag, 28 februari

Vrijdag 28 Februari hebben de groepen 6 tot en met 8 van de Kiem en de BSO van Spetters gebruik gemaakt van de Gamebus over zwerfvuil.

In groepjes van ongeveer 8 kinderen mochten de leerlingen de gamebus in. In de bus werden virtuele spelletjes gespeeld, die allemaal te maken hebben met zwerfvuil. De bus was geregeld ter voorbereiding op de zwerfvuilactie, die op 12 april georganiseerd wordt in samenwerking met stichting Groen Licht. Dit jaar bleef de bus wat langer staan, zodat ook de BSO van Spetters de spelletjes in de bus konden spelen. 

Op 11 april gaat de onderbouw (groep 1 t/m groep 5)  kijken naar de opruimshow van Ronald MacDonald. Ook in het kader van promotie van de zwerfvuilactie in samenwerking met stichting Groen Licht.

Fotogalerij