AED geschonken aan brede school Kaskade - woensdag, 19 februari

In februari 2014 heeft Arno Snaterse (Lions Club) aan Greet van Zanten (leidinggevende kinderopvang Spetters) een AED overhandigd voor de Brede School Kaskade.

Een initiatief waar Kaskade erg blij mee is. Zo'n 400 kinderen en 50 medewerkers zijn wekelijks aanwezig in dit mooie pand. 15 medewerkers zijn getraind via de bedrijfhulpverlening in het bedienen van de AED. Ook voor de buurt bewoners een herkenbare plaats voor een AED.

De Lionsclub Alkemade is een service club. Onder het internationale motto 'We Serve' proberen zij oplossingen te vinden voor problemen en goede initiatieven te ondersteunen in de samenleving. In januari 2012 heeft de Lionsclub Alkemade in samenwerking met de directie van de Kaskade een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd voor de oudere inwoners van onze gemeente. Dit was een fantastisch evenement waar we veel ouderen een enorm plezier mee hebben gedaan. Een ander recent initiatief is het mogelijk maken van de bouw van een eetzaal, een keuken en toiletten voor een middelbare school, de Yoder Karwigi secondairy school in Embu, Kenia.

Elk jaar bepaald de president van de club een maatschappelijk thema waarmee de focus voor dat jaar bepaald wordt. Dit jaar is het thema 'Veiligheid'. Een project waar de Lions Club Alkemade zich al jaren voor inzet is het plaatsen van AED's op verschillende locaties in de gemeente, waaronder bij de politie en brandweer. Er zijn ongeveer 28 AED's verstrekt en de laatste AED is dus in februari aangeboden aan de Brede School Kaskade. Dit gebeurde op voordracht van Lionslid Pieter-Jan de Rijk, voormalig directeur van Basisschool De Kiem.

Als Lions Club Alkemade kunnen wij deze initiatieven alleen ondersteunen en uitvoeren door de financiële steun van onze sponsors en dat zijn vele ondernemers uit onze gemeente.

Fotogalerij