RKBS de Kiem

RKBS De Kiem is een katholieke basisschool in de oude dorpskern van Roelofarendsveen en huisvest 263 leerlingen. RKBS De Kiem is per jaargroep georganiseerd. Dat betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd zoveel mogelijk in hetzelfde leerjaar in dezelfde groep zitten (groep 1 t/m groep 8). In de kleutergroepen is bewust gekozen voor een heterogene groepsopbouw,omdat de school er naar streeft de groepen niet groter te laten zijn dan 32 leerlingen.

Er is een kinderkookcafe waar de kinderen onder begeleiding koken. Koken is niet alleen iets lekkers maken, maar heeft ook verbanden met begrijpend lezen (recepten lezen), rekenen (hoeveel gram heb je nodig als je een recept overzet van 4 personen naar 12 personen) en hoeveel geld heb je om iets te kunnen maken.

Er is een kas en een schooltuin. Hier zal de nadruk liggen op natuur, groeien en bloeien. Er is samenwerking tot stand gekomen met NAK tuinbouw. Zij geven ondersteuning aan de leerkrachten van groep 7 bij de lessen in de tuin en de kas. Daarbij leveren zij naast kennis ook veel materialen voor de kas en schooltuin.

Sociale omgang: 
Naast de cognitieve vaardigheden zijn ook sociale vaardigheden even belangrijk. Wij willen op school gericht deze vaardigheden trainen. Daarom hebben wij 10 omgangsregels geformuleerd die de visie vertalen naar de dagelijkse omgang in de school. Door deze regels in een maandelijkse cyclus aan de orde te stellen, leveren wij een positieve bijdrage aan de sociale ontwikkeling van de kinderen 

Voor meer informatie kunt u techt op www.dekiem.ssba.net

 

Fotogalerij